სასწავლო გეგმები

2004 წლიდან იცვლება სასწავლო გეგმები ყველა კლასისთვის. ძირითადი მიდგომებია, რომ:
ა) სასწავლო გეგმა იყოს შედეგზე ორიენტირებული და არა იმაზე, თუ რა და როდის უნდა აკეთოს ზუსტად მასწავლებელმა
ბ) სასწავლო გეგმა პირველ რიგში არის მოსწავლეებზე ფოკუსირებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ სასწავლო გეგმა ძლიერ, საშუალო ან დაბალი მოსწრების მოსწავლეზე კი არ არის ორიენტირებული, არამედ ყველა მოსწავლეზე. ამისი მიღწევა საკმაოდ რთული ამოცანაა. სასწავლო გეგმაში წერია რას უნდა მიაღწიოს თითოეულმა მოსწავლემ წლის განმავლობაში. აქვე წერია ის მაგალითები (ინდიკატორები) თუ, როგორ შეიძლება გაიგოს მასწავლებელმა მიაღწია თუ არა ამას მოსწავლემ. მაგ. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ვთქვათ ესსეს დაწერა. მაგალითებში ეწერება, რომ ეს შედეგი მიღწეულია თუ... და ჩამოთვლილი იქნება მაგალითები. მაგ.: თუ მოსწავლემ შეარჩია ესსეს ძირითადი მიზანი; თუ ესსეში ჩანს, რომ მოსწავლემ შეისწავლა საკითხი; თუ ესსეს აქვს მკაფიო სტრუქტურა და ა.შ... ყველა მოსწავლე ერთსა და იმავე დონეზე ვერ მიაღწევს ამ შედეგს. სუსტები ნაკლებ ინდიკატორზე გავლენ, ძლიერები კი მეტზე.
გ) სასწავლო გეგმა უნდა იყოს მრავალი ჯგუფის ერთობლივი ნამუშევარი თუ სასწავლო გეგმა დაიწერება მხოლოდ ერთი ჯგუფის - მაგ. სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრის თანამშრომლების მიერ, მაშინ მასწავლებლების და საზოგადოების მხრიდან იქნება დაბალი მიმღებლობა ამ სასწავლო გეგმის მიმართ. ამიტომ ამ გეგმის წერისას ჩართული არიან მეცნიერები და მასწავლებლები, რომლებიც საკონსულტაციო საბჭოებში არიან მოწვეულები. გარდა ამისა, არის 100 სკოლა, სადაც ეს გეგმები გამოიცდება. მხოლოდ ამ პროცესის გავლის შემდეგ ხდება ამ სასწავლო გეგმის დამტკიცება.
დ) სასწავლო გეგმა უნდა იყოს არა მხოლოდ ინფორმაციაზე ორიენტირებული თანამედროვე ეკონომიკა ითხოვს ადამიანისგან, რომ სწრაფად მოახდინოს ახალ რეალობებთან და სამუშაო ტექნოლოგიებთან ადაპტირება. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ერთი მხრივ ამ ადამიანს უნდა ჰქონდეს ცოდნა, მაგრამ რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება უნარ-ჩვევები, რომლებიც ეხმარება მას ამ ცოდნის გამოყენებაში. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ისწავლო დამოუკიდებლად - იმისთვის, რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე განვითარდე.
ე) სასწავლო გეგმა უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფოსა და საზოგადოების შეთანხმების საფუძველზე მიღებული მიზნების მიღწევას სწორედ ამის გამო, სანამ სასწავლო გეგმა შეიქმნა, დაიწერა ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები - სადაც საზოგადოება და სახელმწიფო შეთანხმდა, თუ როგორი სკოლადამთავრებულის ნახვა უნდა მას საქართველოში

No comments

Simon Janashia. Powered by Blogger.