რეფლექსიის წყარო: საბოტაჟის სახელმძღვანელო

by July 19, 2019
მეორე მსოფლიო ომის დროს, აშშ სადაზვერვო სამსახურმა (CIA წინამორბედმა) გამოსცა საბოტაჟის სახელმძღვანელო, რომელიც ევროპის ქვეყნების მოსახლეობას უნდა დახმარებოდა წინააღმდეგობა გაეწია თავიანთი მთავრობებისთის. 

ჩემი ყურადღება მიიქცია რამდენიმე რჩევამ, რომლებიც ორგანიზაციებისა და კონფერენციების მუშაობას ეხება. მაშინვე გამახსენდა, როგორ მუშაობს განათლების სისტემა, სკოლები, უნივერსიტეტები... 

შეხვედრებთან და კონფერენციებთან დაკავშირებით, საბოტაჟის სახელმძღვანელოში წერია, რომ კარგი იქნება თუ:
 1. მუდმივად მოითხოვთ, რომ ყველაფერი გაკეთდეს დადგენილი წესების მიხედვით. არასოდეს არ მისცეთ უფლება, რომ მოკლე გზით იმოქმედონ.
 2. გამომსვლელი ისაუბრებს რაც შეიძლება ხანგრძლივად. საკუთარი მოსაზრების საილუსტრაციოდ კარგი იქნება გრძელი, დაუსაბუთებელი ამბების მოყოლა და პირადი ცხოვრებისეული მაგალითების მოყვანა.  არასოდეს თქვათ უარი რაიმე "პატრიოტული" კომენტარზე.
 3. ყოველთვის, როდესაც ეს შესაძლებელია, გადასცემთ საკითხს სპეციალურად შექმნილ კომიტეტებს "შემდგომი შესწავლისთვის". შეეცადეთ, რომ კომიტეტები რაც შეიძლება ფართო იყოს, არანაკლებ 5 ადამიანით დაკომპლექტებული. 
 4. ისაუბრებთ არარელევანტურ თემაზე, რაც შეიძლება ხშირად.
 5. მოითხოვთ წერილების, ოქმებისა და რეზოლუციების ტექსტების სიზუსტის დახვეწას.
 6. მოითხოვთ იმ საკითხების ხელახლა განხილვას, რომლებიც წინა შეხვედრაზე უკვე გადაწყდა. შეეცადეთ, რომ ეჭქვეშ დადგეს საკითხის დადგენილი გადაჭრის გზა.
 7. მოითხოვთ "სიფრთხილეს". იყავით "წინდახედული" და მოითხოვეთ თქვენი კოლეგებისგანაც "წინდახედულება". ითხოვეთ რომ არ იმოქმედონ ზედმეტად სწრაფად, რაც შეიძლება შემდგომში უხერხული ვითარების საფუძველი გახდეს. 
 8. იღელვებთ გადაწყვეტილების საფუძვლიანობის შესახებ. იკითხეთ, თუ რამდენად აქვს თქვენ ჯგუფს იმის იურიდიული საფუძველი, რომ ამ საკითხზე იმუშაოს. ხომ არ შეეწინააღმდეგება თქვენი გადაწყვეტილება თქვენი ზემდგომი ეშელონების შემუშავებულ პოლიტიკას?

ორგანიზაციების მუშაობასთან დაკავშირებით სხვა საინტერესო რჩევებიც არის. მაგალითად:
 • მოითხოვეთ მითითებები წერილობითი ფორმით.
 • მუშაობისას თავდაპირველად უმნიშვნელო საკითხები განიხილეთ. 
 • სულისკვეთების დასაცემად არაკომპეტენტურ მუშაკებს სამუშაო მოუწონეთ, დააწინაურეთ ისინი დაუმსახურებლად, დაჩაგრეთ კომპეტენტურები და გააკრიტიკეთ მათი ნამუშევარი.
 • დაგეგმეთ შეხვედრები და განხილვები მაშინ, როდესაც უფრო მნიშვნელოვანია საქმის კეთება. 
 • გაამრავლეთ ქაღალდის საქმე მაშინაც, როდესაც ეს აუცილებელი არ არის.
 • იმუშავეთ რაც შეიძლება ნელა. 
 • შექმენით შთაბეჭდილება, რომ ინსტრუქციები ზედმეტად რთულია.
 • იმუშავეთ დაბალი ხარისხით და დააბრალეთ წარუმატებლობა ცუდ აღჭურვილობასა და ინსტრუმენტებს.
 • არ გადასცეთ თქვენი გამოცდილება ნაკლებად მცოდნე მუშაკს. 
 • როდესაც გკითხავენ, რაც შეიძლება გრძელი და გაუგებარი ახსნა-განმარტებები მოიფიქრეთ.

საბოტაჟის სახელმძღვანელო შეგიძლიათ იხილოთ CIA-ს გვერდზე, ამ ბმულზე https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2012-featured-story-archive/simple-sabotage.html


Simon Janashia. Powered by Blogger.