კითხვის, მათემატიკის და ბუნებისმეტყველების სწავლის შედეგები

by December 14, 2012
სამწუხარო ინფორმაცია იმათთვის, ვისაც გულით სჯერა, რომ განათლების რეფორმამ 2004-2009 წლებში საქართველოში სწავლის ხარისხი გააუარესა. მოცემულია განათლების საერთაშორისო კვლევების შედეგები (საშუალო სკალირებული ქულები). 2006-2007 წლებში შემოწმებული მოსწავლეები, მეოთხე და მერვე კლასებში ჯერ კიდევ ძველი სასწავლო გეგმითა და სახელმძღვანელოებით სწავლობდენენ, 2011 წელს კი - უკვე ახლით.Simon Janashia. Powered by Blogger.