მასწავლებლების მიმართ ახლად შემოღებული მოთხოვნების ცხრილი

19 თებერვალს, საქართველოს მთავრობამ "მასწავლებლების პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა" დაამტკიცა. მიმაგრებულ ფოტოზე ნახავთ სტატუსის შენარჩუნების, ან სტატუსიდან სტატუსზე გადასასვლელ მოთხოვნებს, რომელიც საჯარო სკოლის მასწავლებელმა უნდა დააკმაყოფილოს იმისთვის, რომ დარჩეს სისტემაში და/ან "განვითარდეს", როგორც ამას სახელმწიფო უწოდებს. "ალტერნატიული შედეგის" გრაფაში აღწერილია ის, თუ რა ელის მასწავლებელს თუ ის კონკრეტულ სტატუსის შენარჩუნების, ან მოპოვების მიზანს ვერ დააკმაყოფილებს.


დამატებით შეგიძლიათ ამ ცხრილის გადმოწერა ამ ბმულიდან

1 comment

meri oboladze said...

da is xalxi vinc chven shegvamocmebs vin sheamocma??? an romeli cxrilis gamokenebit?? janxoteli tkven getkobat jer sakutari ojaxi ar gkavt da entuziazmze mushaobt. gmertma xeli mogimartot. magram ar dagavickdet rom tavad tkven im pedagogebma gascavles ,romlebsac dges echvis kvesh akenebt.... xshirad gamocdileba mecnierul codnaze ufro didi da gastvaliscinebelia.......

Simon Janashia. Powered by Blogger.