განათლება, როგორც სოციალური კონტროლის მექანიზმი

by February 18, 2017


"თუ ადამიანის აზროვნებას გააკონტროლებ, აღარ მოგიწევს მის ქმედებებზე ღელვა. როდესაც განსაზღვრავ რა უნდა იფიქროს, აღარ შეიწუხებ თავს იმაზე ზრუნვით,  თუ რას გააკეთებს ის. თუ მიაღწევ, რომ ადამიანმა თავი მეორეხარისხოვნად იგრძნოს, არ დაგჭირდება მისი დაძალება, რომ მეორეხარისხოვნება აღიაროს, ამას თავადაც შეეცდება. თუ ადამიანს დაარწმუნებ, რომ ის სამართლიანადაა გარიყული, არ დაგჭირდება გასასვლელი კარისკენ გზა მიუთითო. ის თავისით გავა, თქმის გარეშე და თუ გასასვლელი კარი არ არსებობს, მისი ბუნება ასეთის არსებობას მოითხოვს."
 
Carter G. Woodson, The Mis-Education of the Negro, 1933

Simon Janashia. Powered by Blogger.