განათლების სისტემის ბიუჯეტი - 2017

by September 22, 2017
საქართველოს განათლების სისტემის 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი შეადგენს 1,116,165,000 ლარს. 

ფოტოზე მოცემულია ამ ბიუჯეტის დაყოფა სხვადასხვა საფეხურისა და პროგრამის მიხედვით. მონაცემების წყარო შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.


Simon Janashia. Powered by Blogger.