კერძო რეპეტიტორობის სისტემის 10 მახასიათებელი

შესავალი: რაც უნდა კარგი საფეხბურთო სკოლა ჰქონდეთ გავლილი ფეხბურთელებს, ჩემპიონთა ლიგაში გასამარჯვებლად, მათ მწვრთნელი მაინც დაჭირდებათ. 

1. სანამ უმაღლესებში ადგილების დაკავება და დაფინანსების მოპოვება შეჯიბრის საფუძველზე იქნება, მანამდე იქნება რეპეტიტორთან სიარულის ინტერესიც, მიუხედავად იმისა, რა დონის განათლებას მისცემს სკოლა. 

 2. რაც ნაკლები და ერთფეროვანი კრიტერიუმებით, ინსტრუმენტებით (იხ. მხოლოდ გამოცდებით) ხდება შეჯიბრში გამარჯვებულის გამოვლენა, მით მეტია წარუმატებლობის რისკი მრავალფეროვანი გამოცდილების, ინტერესისა და საჭიროების მქონე აბიტურიენტებისთვის. 

 3. რაც უფრო მაღალია კონკურსი (ადგილების/დაფინანსების მოცულობის შეფარდება მსურველების რაოდენობასთან), მით მაღალია წარუმატებლობის რისკი. 

 4. რაც მეტია რისკი, რომ რეპეტიტორის გარეშე შეჯიბრში დამარცხდები, მით მეტი იქნება რეპეტიტორის აყვანის მოტივაცია. 

 5. რაც მეტად იქნება რეპეტიტორებზე დამოკიდებული უმაღლესში ჩარიცხვა, მით მეტად იქნება უმაღლესების ადგილები და დაფინანსება ხელმისაწვდომი მათთვის ვისთვისაც უფრო ხელმისაწვდომია რეპეტიტორი. 

 6. რაც მეტად იქნება უმაღლესი ხელმისაწვდომი მათთვის, ვისაც რეპეტიტორის დაქირავების მეტი შესაძლებლობა აქვს, მით ნაკლები იქნება შანსი, რომ ის ვინც ღარიბ ოჯახში დაიბადა, როდისმე სიღარიბიდან განათლების მიღების გავლით გამოვა. 

7. საგამოცდო შეჯიბრში გამარჯვებაზე ორიენტაცია ხელს უშლის ფართო განათლების (მაგ. სამოქალაქო ღირებულებების, შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება) მიღებას სკოლაში. 

 8. საგამოცდო შეჯიბრზე ორიენტაცია იწვევს მშობლების კერძო რესურსის შვილების შეჯიბრში გამარჯვებაზე და არა განათლების მიცემაზე ხარჯვას. 

9. რაც მეტად იქნება მნიშვნელოვანი შეჯიბრი, მით ნაკლები იქნება სკოლის რეპუტაცია. სკოლის რეპუტაციის დამცირებაში დაინტერესებული ხშირად თავად სკოლის ის მასწავლებლები არიან, რომლებიც რეპეტიტორობენ. 

10. რაც ნაკლები იქნება სკოლის რეპუტაცია, მით ნაკლები იქნება სკოლაში სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების შესაძლებლობა.

No comments

Simon Janashia. Powered by Blogger.