სახელმძღვანელოების ფასების რეგულირების "წარმატების" შესახებ

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა 2011 წელს გრიფირების ახალი წესის შემოღებამდე დადო პირობა, რომ არცერთი ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელო 2011-12 სასწავლო წელს 10 ლარზე მეტი არ ეღირებოდა. 2011-12 სასწავლო წლის დაწყების წინ მინისტრი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ სახელმძღვანელოს ფასი 10 ლარს არ აღემატება. ეხლა კი ვნახოთ რა ღირს გამომცემლობა ინტელექტის მაგ. 3-ე, 4-ე, 5-ე კლასის მათემატიკის სახელმძღვანელოები. ისინი გაყოფილია 2 ნაწილად და ერთად საშუალოდ ღირს 16.5 ლარი. იხ. ილუსტრაციები ქვემოთ.
აქედან რამოდენიმე კითხვა:
ა) რამდენად ღირს სახელმწიფოსგან იმ ვალდებულების საკუთარ თავზე აღება, რისი განხორციელებაც არ შეუძლია?
ბ)  რა ზიანი მოაქვს განათლების რეფორმისთვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან მცდარი ინფორმაციის გავრცელებას?
გ) ყველა გამომცემლობას აქვს სახელმძღვანელოს 10 ლარზე მეტად გაყიდვის უფლება თუ მხოლოდ ზოგიერთს?
No comments

Simon Janashia. Powered by Blogger.